...


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

28 ตุลาคม 2563ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทุกท่านเข้าบันทึกข้อมูล SAR รายบุคคลได้ที่http://plan.kkw-info.com/sar.php Read More..
26 มิถุนายน 2563ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และการกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Read More..
19 มิถุนายน 2563ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาและบริการระบบข้อมูลสารสนเทศ Read More..
15 มิถุนายน 2563ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิณคุณภาพภายนอก Read More..
12 มิถุนายน 2563ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา Read More..
...

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยทีมงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา Read More..

...

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาการ ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยทีมงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา Read More..

...

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมิน สมศ. รอบ 4 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมี ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และนางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง Read More..

...

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมิน สมศ. รอบ 4 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโสตทัศศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Read More..

...

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Read More..


Document

ปฏิทิน

มิถุนายน 2566
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

...
...
...
...
...
...
...
...
...
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922